Naše služby

Revizní činnost

Revizní činnosti

  • Revize a opravy hasicích přístrojů
  • Revize hydrantových systémů (vnějších a vnitřních, nezavodněné potrubí - suchovody)
  • Revize požárních dveří
  • Zajištění revize elektrických zařízení
  • Zajištění revize elektrických spotřebičů a nářadí
  • Zajištění revize hromosvodů
  • Zajištění revize plynového zařízení
  • Zajištění revize TNS – tlakové nádoby stabilní
  • Odborné kontroly regálu
  • Odborné kontroly žebříků

Revize hydrantových systémů (vnějších a vnitřních, nezavodněné potrubí - suchovody)

Povinnost pro majitele požárně bezpečnostních zařízení, kam hydrantový systém patří provedeme/zajistíme jeho odbornou revizi a kontrolu.

Revize požárních dveří

Kontrola provozuschopnosti požárních dveří se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.


Hasicí přístroje

Aby hasicí přístroj splnil svou funkci, musí být provozuschopný, tedy udržován v řádném technickém stavu. Provozuschopnost (např.: při kontrolách prováděných hasičským záchranným sborem) se prokazuje dokladem o kontrole, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.