Naše služby

Bezpečnost práce

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává v jakémkoliv pracovněprávním vztahu alespoň jednoho zaměstnance má za povinnost na základě zákoníku práce řešit problematiku BOZP. Mezi hlavní povinnosti zaměstnavatelů je soustavně vyhledávat a analyzovat bezpečnostní rizika, které mohou mít nežádoucí vliv na zdraví a životy zaměstnanců. Rádi se staneme Vaším partnerem v této složité oblasti a pomůžeme Vám zajistit tuto povinnost. Zavírat oči před povinnostmi BOZP se nevyplácí.

Co pro Vás můžeme udělat:

 • Analýza společnosti ohledně nejlepšího řešení a nastavení fungujícího systému v oblasti BOZP
 • Zpracování potřebné dokumentace BOZP
 • Zajištění aktualizace zpracované dokumentace BOZP
 • Zajištění činnosti osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • Součinnost při řešení a vyšetřování pracovních úrazu nebo nemoci z povolání
 • Zajištění pravidelných kontrol zaměřených na stav BOZP
 • Posouzení stavu BOZP na nový pracovní proces popřípadě uvedení nového stroje do provozu
 • Součinnost při prověrkách BOZP
 • Zajištění školení BOZP zaměstnanců a vedoucím zaměstnancům
 • Součinnost při kontrole inspektorátu Bezpečnosti páce
 • A mnoho dalšího