Revizní činnosti

  • Revize a opravy hasicích přístrojů

  • Revize hydrantových systémů (vnějších a vnitřních, nezavodněné potrubí - suchovody)

  • Revize požárních dveří

  • Zajištění revize elektrických zařízení

  • Zajištění revize elektrických spotřebičů a nářadí

  • Zajištění revize hromosvodů

  • Zajištění revize plynového zařízení

  • Zajištění revize TNS – tlakové nádoby stabilní

  • Odborné kontroly regálu

  • Odborné kontroly žebříků


  Revize hydrantových systémů (vnějších a vnitřních, nezavodněné potrubí - suchovody)

   

  Povinnost pro majitele požárně bezpečnostních zařízení, kam hydrantový systém patří provedeme/zajistíme jeho odbornou revizi a kontrolu.

   

  Revize požárních dveří

   

  Kontrola provozuschopnosti požárních dveří se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

   

  Zajištění revize elektrických zařízení

   

  Druh prostředí

  Lhůta revize

  (v rocích)

  Orientační přiřazení

  dle ČSN 33 2000-5-51

  základní

  5

  AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

  normální

  5

  AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní

  studené

  3

  AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

  až AB8, AE6, AK2, AL2

  horké

  3

  AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

  až AB8, AE6, AK2, AL2

  vlhké

  3

  AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

  až AB8, AE6, AK2, AL2

  mokré

  1

  AD2 až AD8, AF4

  se zvýšenou korozní agresivitou

  3

  AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

  až AB8, AE6, AK2, AL2

  s extrémní korozní agresivitou

  1

  AD2 až AD8, AF4

  prašné s prachem nehořlavým

  3

  AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

  až AB8, AE6, AK2, AL2

  s otřesy

  2

  AG2, AG3, BE2, BE3

  s biologickými škůdci

  3

  AA2, AA6, AB1, AB2, AB6

  až AB8, AE6, AK2, AL2

  pasivní s nebezpečím požáru

  2

  AG2, AG3, BE2, BE3

  pasivní s nebezpečím výbuchu

  2

  AG2, AG3, BE2, BE3 – nevztahuje se na ochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu

  venkovní

  4

  AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5

  + ostatní vlivy podle místní situace

  pod přístřeškem

  4

  AB1 až AB3, AB6 až AB8+AD3 až AD5

  + ostatní vlivy podle místní situace

   

   

  Aktuality
  Celý výpis akcí