Koordinátor BOZP na staveništi


Činnost koordinátora BOZP na staveništi je stanovena právními předpisy (zákon 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) Povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi má dle těchto předpisů zadavatel stavby

Koordinátor při přípravě stavby:

-         Zpracovat plán BOZP

-         Zajistí veškeré informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích

-         Dává podměty a doporučuje technická nebo organizační opatření

-         Poskytuje odborné konzultace

 

Koordinátor při realizaci stavby:

-         Informuje všechny zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích

-         Upozorňuje zhotovitele na nedostatky z pohledu BOZP

-         Informuje zadavatele o způsobu vedení stavby z hlediska BOZP

-         Přijímá opatření k zajištění BOZP

-         Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště

-         Aktualizuje plán BOZP

-         Navrhuje termíny kontrolních dnů staveniště

Aktuality
Celý výpis akcí