Bezpečnost práce


  BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

   

  Řešit otázky bezpečnosti práce má každý zaměstnavatel na základě zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.

   

  Zavírání očí a neřešení problematiky BOZP se nemusí vyplatit, každý zaměstnavatel nese trestní odpovědnost.

   

  Zajištění BOZP musí být u každého zaměstnavatele nedílnou součástí a povinností s ohledem na počet zvýšených kontrol a postihů.

   

  BOZP – Soubor opatření (organizační, technická a výchovná), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum

   

  Specializujeme se na:

  • Školské zařízení (mateřské, základní, střední, soukromé a umělecké školy)

  • Stavebnictví

  • Obchodní činnost, obchodní řetězce

  • Výrobní činnost

  • Malé a střední podniky

  • Služby (kadeřnictví)

  • Restaurační zařízení

  • Penziony, ubytovny a hotely

   

  Zajišťujeme:

  • Vstupní audity a kontroly v oblasti BOZP

  • Roční prověrky BOZP dle ZP

  • Zpracování veškeré dokumentace BOZP a její pravidelné aktualizace či vedení

  • Provedení analýzy rizik na pracovišti s návrhem opatření

  • Zpracování návrhu – Kategorizace prací + zajištění certifikovaného měření

  • Odborné školení a seznámení s pravidly BOZP

  • Součinnost při řešení pracovního úrazu a odškodňování pracovních úrazů

  • Součinnost a zastupování při kontrolách státních orgánů (OIP, KHS)

  • Konzultační činnost

  Provedeme Vás s lehkostí celou problematikou BOZP a budeme Vaším pevným partnerem nejen při snižování pracovních, ale i ekonomických rizik.

  Aktuality
  Celý výpis akcí